Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!” Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan mój i Bóg mój!” Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

Lubię Tomasza, jest mi bliski, dlaczego? Bo wiem co to są wątpliwości w wierze. Jako ksiądz również ich doświadczam. Może wielu gorszy się Tomaszem czy wątpiącym księdzem, ale przecież to jest wpisane w naszą wiarę. Ona musi przejść próbę. Gdyby nie było wątpliwości nie byłoby wiary… One ją rodzą! Boję się ludzi, którzy w wierze chcieliby wszystko na “tip-top”, którzy nie dopuszczają błędów,grzechów, upadków, chcielby być bardziej doskonali niż Bóg i takich próbują udawać. Tak, udawać, bo nie ma doskonałych… Ciekawe jest to, że Jezus dał Tomaszowi “czas na wątpienie”! Przyszedł pierwszy raz a Tomasz przegapił Jego przyjście, dopiero PO OŚMIU DNIACH pokazuje się  mu. Tomasz nie uwierzył słowu swoim kolegom, nie dał im wiary, może myślał, że ściemniali. Chciał Jezusa sam zobaczyć, upewnić się na własne oczy. I tak się stało. Jednak Jezus zaraz daje mu ważną lekcje, że nie wszystko trzeba zobaczyć, żeby uwierzyć. Nie da się tak, dlatego mówi, że szczęśliwi są ci, którzy nie mieli okazji zobaczyć Jezusa, dotknąć Go, a mimo to uwierzyli, dali wiarę Słowu Pisma świętego. Dlaczego szukamy Jezusa tak daleko, jak On jest tak blisko? Powiem dziś Tobie: wątp! szczerym i pokornym sercem, a na pewno ta wątpliwość doprowadzi Cię do wiary… bo Bóg daje się odnaleźć tym , którzy Go szukają! I pamiętaj, że Twoja wiara wcale nie musi być na “tip-top”, ale”musi być” prawdziwa, autentyczna.