Bonifacy…

Opublikowany

Dziś wspominamy w liturgii Św. Bonifacego (zm. 754), poczciwego biskupa męczennika, uznanego za apostoła Niemiec. Pochodził z Anglii, przez pewien czas prowadził życie mnisze, ale nosiło go, żeby wyjść poza i mówić o Bogu. Najpierw w Holandii, ale niestety była to jego porażka, nie udało mu się tam, nie zraził się jednak i ponownie podjął dzieło ewangelizacji. Tym razem – po otrzymaniu błogosławieństwa papieża Grzegorza II – zdołał zaszczepić naukę Chrystusa wśród plemion germańskich.

Czemu dziś o nim piszę, bo taki Bonifacy przydałby się dzisiaj w Kościele niemieckim, który pod egidą kard. Marxa, kard. Kaspra i innych lewoskręynych dostojników idzie w kierunku przepaści. Miał tego świadomość Benedykt XVI który był “osamotnionym wizjonerem”, szczególnie “u siebie”, niezrozumiałym i nieszanowanym. Nie mógł przebić, nawet swoją papieską głową, tego niesamowitego muru, który Kościoł niemiecki tak wysoko zbudował.

Często modlimy się o jedność chrześijan, sam Jezus modlił się “aby byli jedno”, ale przecież wewnątrz Kościoła tej jedności nadal brakuje. I zaczna się robić “ciekawie”, bo to co w polskim kościele jest grzechem, w niemieckim już nie. A co tam! Wolność Tomku w swoim domku. Niktórzy niemieccy duchowni chcą być tak ważni i zauważeni, że nie wahają się robić tego kosztem zmiany Ewangelii!, jednakże jak mówi Pismo: “Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech będzie przeklęty!”. Czyżby Kościoł niemiecki ściągał na siebie przekleństwo? Wszystko na to wskazuje.

Żyjemy w czasach niesamowitego zamętu, w czasach które są sprawdzianem naszego posłuszeństwa względem Ewangelii, bo dzisiaj niestety nade wszystko musimy się jej trzymać, bo nawet głosy w Kościele są zainfekowane nie-ewangelią! Żyjemy w ciekawych czasach, ostatecznych, tak myślę. “Kto wytrwa do końca (wierny Ewangelii), ten będzie zbawiony”. św. Bonifacy módl się dzisiaj za nasz Kościół!

lednica 2018

Opublikowany
Wyruszamy o godz. 6.00 sprzed stadionu im. Deyny

 

POLA LEDNICKIE OD RANA

O godzinie 8:00 otwieramy recepcje, na których otrzymasz symbol tegorocznego Spotkania: Zwierciadło Prawdziwego Spojrzenia. Rozdamy również butelki i ręczniczki – posłużą nam do gestu obmywania nóg. Każdy pielgrzym otrzyma też flagę Polski, która jest prezentem od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy.

Rano możesz udać się na Pole Spowiedzi (od godz. 10), do Kaplicy Adoracji, skorzystać z modlitwy wstawienniczej czy posługi ewangelizatorów. O 10:00 odbędzie się pokaz grupy akrobatycznej ,,Żelazny’”, o 11.30 grupa Tancerzy Lednickich porwie Cię do tańca. Bez obaw, jeśli nie znasz kroków, szybko się ich nauczysz!
O 12:00 Anioł Pański – tej godzinie duszpasterze- o. Wojciech Prus OP i o. Mateusz Kosior OP- po raz pierwszy pojawią się na Rybie i przywitają wszystkich gromadzonych uczestników. Zaraz po tym Modlitwa Anioł Pański oraz Modlitwa „Młodzież za Synod” prowadzona przez Krajowe Biuro ŚDM i bp Marka Stolarczyka.

15:00 – KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Tradycją Spotkań Lednickich jest już śpiewana przez Siewców Lednicy i Scholę Lednicką Koronka do Miłosierdzia Bożego. Drogą III Tysiąclecia przejdzie procesja z relikwiami św. Faustyny i obraz Jezusa Miłosiernego. Swoje świadectwo wygłosi misjonarka z Zambii, za którą modliliśmy się w ubiegłym roku.

16:00 – KONFERENCJA NA 3 GŁOSY

Konferencję na 3 głosy wygłoszą dominikanie: o. Tomasz Nowak OP, o. Wojciech Jędrzejewski OP, o. Tomasz Zamorski OP z 3 różnych miejsc na Polach Lednickich – beczka, drabina, rusztowanie. Nawiązujemy do różnych sposobów głoszenia, tak jak robili to pierwsi dominikanie.

16:30 TYLKO ORŁY


Czym byłoby Spotkanie Lednickie bez pieśni Tylko Orły? Śpiew jak zawsze rozpocznie Jan Grzegorczyk, a Drogą III Tysiąclecia przejdzie procesja z lednickimi sztandarami, dziećmi i Orłami Lednickimi. Procesja Orłów będzie miała niezwykły charakter, bo obchodzimy jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W miejscu, gdzie nasz naród po raz pierwszy powiedział „Jestem!”, chcemy dziękować za nasz kraj, wolność i niezawisłość. Pola Lednickie stają się teraz miejscem dziękczynienia za odzyskaną po 123 latach zaborów niepodległość. Z tej okazji płk. Szopiński wykonuje skok w niepodległość. W ten sposób otrzymamy również dar od Prezydenta RP, który pozostaje niespodzianką.

17.00 Oficjalne rozpoczęcie XXII Spotkania Młodych LEDNICA 2000

Uroczysta i tradycyjna procesja rozpoczynająca Spotkanie Lednickie – to w tym momencie wybrzmi Bogurodzica i Hymn III Tysiąclecia. Procesja jest zakończona przemówieniami Duszpasterzy Lednickich, Prymasa Polski, Prezydenta RP, Prowincjała Zakonu Polskich Dominikanów oraz Prymasa Polski.

17.45 CZĘŚĆ I: JESTEM – jak patrzy na mnie Jezus?
Misterium Stworzenia Świata: balet | taniec | widowisko artystyczne
W tej części chcemy poszukać prawdziwego spojrzenia Boga na człowieka. Do tego posłużą nam “Misterium stworzenia świata” i “Kontemplacja spojrzenia Jezusa”.“Misterium stworzenia świata”, na podstawie czytanego przez różne osoby biblijnego opisu, opowie nam o kolejnych dziełach tworzonych przez Boga. Balet, będący ilustracją tekstu z Księgi rodzaju zakończy się stworzeniem człowieka, który w oczach Boga jest “bardzo dobry”. Poszczególne grupy tancerzy trzymać będą fragmenty jednego dużego wizerunku Chrystusa, który złożony będzie pod Bramą Rybą. Ten wizerunek będzie przypominał tegoroczny symbol, będzie jego większą wersją.

“Kontemplacja spojrzenia Jezusa” to medytacyjna chwila pierwszej części Spotkania. Usłyszymy tekst, który mówi o tym jak naprawdę patrzy na nas Jezus. Będziemy mówili o tym, jak pięknie stworzony jest człowiek, jaki potencjał do czynienia dobra w nim drzemie. To nabożeństwo będzie miało charakter dialogu. Jezus będzie opowiadał nam o nas, a my, w odpowiedzi będziemy błogosławili nasze oczy, uszy, ręce itd.

18.30 CZĘŚĆ II: JESTEM – prawdziwe spojrzenie na siebie i innych

Druga część naszego spotkania jest refleksją nad słowami z konstytucji Gaudium et spes: człowiek będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego oraz kontynuacją zeszłorocznego hasła “Idź i kochaj”. Spotykając drugiego człowieka doświadczamy często braku wiary w swoje możliwości. Dlatego rozpoczniemy od inscenizacji Miej o nim staranie, w której postaramy się przedstawić historię miłosiernego Samarytanina. Wszystko zostanie zakończone tańcem, w czasie którego uczestnicy będą trzymali symbole – zwierciadła w rękach. Następstwem modlitwy będą krótkie świadectwa tych, którzy odkryli w sobie zdolność do przekazywania, dzielenia się miłością. Swoim doświadczeniem podzielą się: Jakub Majchrzak (lider wspólnoty św. Jacka) i siostry misjonarki miłości.

GEST UMYWANIA NÓG
Zakończeniem tej części będzie obrzęd umywania nóg, który będzie wyrazem naszej bezinteresownej miłości do drugiego oraz nauczy nas jak tę miłość przyjmować. Do tego gestu zostaną zaproszeni wszyscy pielgrzymi na Polach Lednickich.

20:00 EUCHARYSTIA

Przewodniczy Prymas Polski, abp Wojciech Polak
Kazanie: abp Grzegorz Ryś

21:37 GODZINA JANA PAWŁA II – OJCIEC NASZEJ WOLNOŚCI

O JESTEM, o wolności, o tym że były takie czasy, że wolność w Polsce nie istniała, była fikcją, Jan Paweł II wtedy wezwał Ducha Świętego z taką mocą, że odmieniło się oblicze polskiej ziemi
Chcemy opowiedzieć w tej części o Ojcu Świętym jako tym, który pomógł nam nie tylko odzyskać wolność, ale nas do tej wolności zrodził. Nawiążemy do słów Papieża “Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” i idąc za przykładem JPII będziemy modlili się za poległych i pobłogosławimy Polską ziemię – tę modlitwę zakończymy ucałowaniem ziemi pod naszymi stopami.

22.40 CZĘŚĆ III: JESTEM – nowe narodziny

W ostatniej części spotkania chcemy narodzić się na nowo do bezinteresowności. Stanie się to poprzez gest przyjaźni do którego zaprosimy uczestników spotkania. Modlitwa będzie odbywać się w ciemności, a jej zakończeniu towarzyszyć ma krzyk nowo narodzonych przy dźwięku bębnów, wśród rozbłyskujących świateł. Zakończeniem tego misterium będzie procesja światła – na Drodze III Tysiąclecia pojawia się tancerze ognia, a zgromadzeni uczestnicy zapala w tym czasie świece które będą nawiązywały do świecy chrzcielnej.

23:15 ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
23.45 WYBÓR CHRYSTUSA
00:00 PRZEJŚCIE PRZEZ BRAMĘ III TYSIĄCLECIA

Tym punktem programu kończymy XXII Spotkanie na Polach Lednickich i zaczynamy odliczenie do XXIII Spotkania Młodych LEDNICA 2000- za 365 dni! 🙂