Jak działa Duch święty? Odpowiedź jest krótka: z mocą, Duch święty działa zawsze z mocą. Człowiek jest słaby więc potrzebuje “mocy Ducha świętego”, tego bożego pawera, która sprawia, że nam się “ciągle chce”, szczególnie w żyiu duchowym. Chrześijaństwo bez Ducha świętego jest mierne, a nawet więcej – ono bez Niego nie istnieje. Ludzie, którzy wyeksmitowali ze swojego życia Ducha św. są “pożal się Boże”. Ten kto doświadczył Jego obecności w swoim życiu, ten wie, że jest się zachłannym i chce się Go więcej i więcej i ciągle za mało.

Dzięki Duchowi nasze życie nabiera rumieńców, Jego dary i charyzmaty napełniają tych, których są otwarci na ich przyjęcie. Niech Jego obecność przemiania oblicze ziemi naszego serca!