Kochani, 
wszystkich, którzy zapisali się na SEMINARIUM UZDROWIENIA WEWNĘTRZENEGO, zapraszam na I spotkanie 14 kwietnia w sobotę po mszy świętej wieczornej.
Będziemy podzieleni na grupy i oddani pod opiekę animatorów. 
Proszę Was o modlitwę byśmy dobrze przeżyli czas tego seminarium
Wasz x Karol 😉