SEMINARIUM UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO

Opublikowany
Kochani,
rozpoczęliśmy cykl kilkunastu tygodni spotkań w ramach SEMINARIUM UZDRIOWIENIA WEWNĘTRZENEGO.
Tematem I tygodnia jest: “Wejście w uzdrowienie”. Tu konferencji nie ma. Ci, którzy uczestniczą eksternistycznie niech przeczytają wszystkie wskazówki zawarte w podręczniku i każdego dnia przerabiają dany temat. Pamiętajmy o notatkach, bo one są bardzo ważne! To, co podpowiada nam Duch święty skrzętnie zapisujmy.
Spotykać się będziemy w każdy poniedziałek.
Niech Duch święty nas prowadzi. Módlmy się za siebie nawzajem.