Na stronce WSD diec. pelplińskiej można przeczytać: Celem naszego pomysłu jest budowanie wspólnoty diecezjalnej i pobudzenie do współodpowiedzialności za kształtowanie powołań oraz duszpasterstwo przez modlitwę, ofiarowane trudy i wyrzeczenia. Sami alumni mają ten sposób okazję, by poznawać parafie naszej diecezji, wyrażając równocześnie wdzięczność za wsparcie duchowe i materialne, jakie płynie ze strony parafii naszej diecezji dla seminarium w Pelplinie.

 

Formy Mostu modlitewnego

Seminarium:

  • modlitwa za daną parafię podczas codziennych modlitw oraz Eucharystii,
  • środowa Eucharystia w intencji parafii włączonych w Most modlitewny w danym tygodniu,
  • czwartkowa Eucharystia w intencji powołań,
  • wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji danej parafii, jej duszpasterzy i wiernych,
  • wieczorny różaniec w Radiu Głos w intencji danej parafii,
  • informacje o danej parafii na tablicy ogłoszeń w gmachu seminarium na I p.

Parafia:

  • modlitwa za seminarium podczas Mszy świętej,
  • modlitwa za seminarium poza Mszą św. (adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa okresowe),
  • modlitwy w rodzinach za seminarium,
  • modlitwa osób chorych (prośba o taką modlitwę podczas odwiedzin w I soboty miesiąca).

Zapraszamy więc dzisiaj na godz. 17.00 na różaniec w intencji naszego Seminarium, profesorów, moderatorów, alumnów, a szczególnie naszego kleryka Radka. Potem msza święta i po mszy adoracja Najświętszego Sakramentu.