świadectwo

Opublikowany

Na naszych mszach świętych o uzdrowienie i uwolnienie Pan dotyka niewątpliwie wiele osób. Nie wszyscy mają odwagę dać świadectwo. Często przychodzą do mnie i mówią mi jak wielkich łask doświadczyli. Pan Bóg uzdrowił kobietę (42 lata), która starała się o potomstwo, a wcześniej nie mogła zajść w ciążę. Za kilka dni będzie chrzest tego dzieciątka w naszym Kościele. Ostatnio przyszła się tym podzielić. Czy to nie piękne? Chwała Panu.

Módlcie się o dar potomstwa szczególnie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II!