Opublikowany
Pani Ania z Bolszewa ma jeszcze kilka miejsc na pielgrzymkę do Medjugorje.
Od 18 do 30 września 2017 roku.
Koszt to 870 zł i 280 euro.
Można zgłaszać się pod numerem telefonu: 58 6726286 Ania Szulta