przyjęcie szkaplerza…

Opublikowany

Przywileje noszących szkaplerz

Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony.

Noszący Szkaplerz święty zapewnia sobie opiekę Matki Bożej w tym życia, a w szczególności w godzinę śmierci.

Każdy, kto pobożnie nosi Szkaplerz i naśladuje cnoty Maryi, zostanie wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci.

Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z Zakonem karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc: we Mszach św., Komuniach św., umartwieniach, modlitwach, postach, itp.
Obowiązki należących do Bractwa Szkaplerznego

    • Przyjąć Szkaplerz karmelitański z rąk kapłana
    • Wpisać się do Księgi Bractwa Szkaplerznego
    • W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz
    • Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Bractwa (zwykle Pod Twoją obronę lub Zdrowaś Maryjo)
    • Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć

Objaśnienia

Szkaplerz ma być wykonany z sukna koloru brązowego. Na jednym płatku ma być wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugim Serce Jezusa.

Szkaplerz ma być poświęcony przez kapłana lub diakona.
Należy go nosić tak, by jedna jego część spadała na plecy, a druga na piersi.
Szkaplerz przyjmuje się raz.
Gdy zniszczy się sukno szkaplerza, następny szkaplerz nakłada się już prywatnie (poprzedni należy spalić lub godnie przechowywać).
Poświęcenia nowego szkaplerza może dokonać każdy kapłan.
W 1910 roku papież Pius X zezwolił na zastąpienie szkaplerza płóciennego medalikiem szkaplerznym. Tak szkaplerz jak i medalik mają być noszone w sposób godny.

Kochani, jeśli chcecie należeć do „rodziny Maryi” i przyjąć szkaplerz święty, to będzie taka możliwość jutro (niedziela 16 lipca) w dzień Matki Bożej Szkaplerznej w naszej parafii po mszy świętej o godz. 12.15.
Szkaplerze i pamiątki przyjęcia mamy na miejscu, także o to się nie martwcie 😉 Może i Ciebie Maryja zaprasza do “rodziny Karmelu”?