1. Urszula
    Mar 04, 2016

    BÓG ZAPŁAĆ CI ks.Karolu za wrzucenie następnego przekazu ?