świadectwo

Opublikowany

Podczas mszy św za uzdrowienie i uwolnienie dnia 19 grudnia 2015r.
złożyłam prośbę do koszyka o uzdrowienie mamy.Miała silne
krwawienie z pęcherza moczowego.Prosiłam również o ulgę w
cierpieniu z powodu silnego bólu kości. Gorliwie modliłam się i
prosiłam Ducha Świętego o pomoc.
RANO WSZYSTKO USTĄPIŁO.
Dziękuje Panu Bogu za jego wielkie miłosierdzie.Dziękuje wszystkim
biorącym udział w adoracji, w szczególności ks Karolowi ,
wszystkim księżom biorącym udział w adoracji.Niech Bóg będzie
uwielbiony.parafianka Alicja